Vijf wetmatigheden

In het voorjaar lanceerde ik een workshopreeks rond systemische opstellingen. Ook al waren de ervaringen van de deelneemsters en mezelf inhoudelijk best wel positief, organisatorisch was het een regelrechte hel. Hoe kan ik terugveren, vroeg ik me af? Ik wil namelijk het kind niet met het badwater weggooien… Ik heb dan ook besloten om mijn benadering een kans te geven in een individueel traject rond de vijf wetmatigheden.

Ben je hier als organisator terechtgekomen en wil je de formule als workshop aanbieden, lees dan de omschrijving op deze pagina en/of stuur mij een mailtje.

Heb je interesse in een individueel traject dat jou inzicht geeft in hoe de systemische wetten in jouw leven werken? Dan ben je hier op de juiste plek. Welkom, lees gerust verder.

Mijn eigen aanpak van opstellingswerk bestaat erin dat ik de kracht van inzichten uit systemische opstellingen op de voorgrond breng, een veilige bedding creër waarin we op ontdekking gaan en je vertrouwd maak met de techniek.

Je vindt hieronder achtergrondinformatie over de techniek, wat de sessies inhouden, of het iets voor jou is en hoe ik dit benader. Praktische informatie vind je helemaal onderaan.

Wat zijn systemische opstellingen ?

De techniek die aan bod komt noem ik “systemische opstellingen”. Ze is beter bekend onder de naam familie-opstellingen, waar ze haar oorpsrong vindt. Je leest hier wat achtergrond over de grondlegger van de techniek, Bert Hellinger.

Familie-opstellingen

Oorspronkelijk werd de techniek ontworpen om naar familiesystemen te kijken. Je kunt bijvoorbeeld een beeld krijgen van je gezin van oorsprong (waarin je geboren werd/opgroeide), maar ook van je ruimere familie, voorgaande generaties of van je huidige gezin.

Bij een klassieke, individuele familie-opstelling doorloop je een aantal stappen:

 • De vraagsteller en opsteller bespreken de vraag of het thema waar de vraagsteller naar wil kijken of rond wil werken;
 • Beide komen tot een ‘contract’ over wie/welke elementen er zullen worden opgesteld (bv. alle leden van je gezin van oorsprong, je team op het werk, jij en je baas, of ook zelfliefde, de innerlijke criticus, het innerlijke kind…);
 • De vraagsteller kiest objecten (opstelling op een tafel) of schrijft bodemankers (opstelling in de ruimte) voor elk van die personen /elementen;
 • De vraagsteller geeft de elementen een plek op de tafel/in de ruimte;
 • Vraagsteller en opsteller observeren samen het beeld dat zo is ontstaan = het tableau vivant;
 • Vervolgens gaan opsteller en vraagsteller op verkenning met dit beeld: waar heerst er spanning, waar voelt het goed, wie/wat kan er eventueel verplaatsen, ontbreekt er nog iets?
 • Mogelijks stelt op een bepaald moment de opsteller voor aan de vraagsteller om zijn eigen plek in de opstelling in te nemen: nadat h/zij het tableau van buitenaf heeft geobserveerd, kan hij het nu van binnenuit ervaren (enkel wanneer je met bodemankers werkt, uiteraard);
 • De opsteller spreekt het einde van de opstelling uit: de vraagsteller ruimt de bodemankers/objecten op;
 • Korte nabespreking tussen opsteller en vraagsteller.

De rol en de energie van de opsteller zijn cruciaal. Net zoals bij elk ander zorgberoep, kun je met de ene opsteller overweg en ligt de andere je totaal niet. Tegelijk is opstellingswerk fundamenteel gebaseerd op vijf wetmatigheden, die elke opsteller kent en leert herkennen en erkennen.

De vijf wetmatigheden

 • Ieder heeft een eigen plek in het systeem;
 • Een systeem heeft een rangorde;
 • Geven en nemen willen in het systeem in evenwicht zijn;
 • Elk systeem streeft naar behoud van energie;
 • Door het systeem loopt een onderstroom van liefde.

De kans is groot dat je weinig uitleg nodig hebt hierbij, omdat het zulke fundamentele concepten zijn. In klassieke familie-opstellingen worden die wetmatigheden soms benoemd, heel vaak ook niet.

Dynamiek

Systemen functioneren dus volgens de hogergenoemde wetmatigheden. Ze zijn evenwel niet statisch, maar dynamisch: een familie breidt uit, een familielid overlijdt, een vriendengroep groeit, een organisatie krimpt …

Bij elk evenement ontstaat er een dynamiek in het systeem. De vorige balans is niet meer, een nieuwe balans wordt gezocht.

Vijf wetmatigheden bij Families… en alle andere systemen

Zoals gezegd, kun je rond elk type systeem werken met (familie-)opstellingen. De vraagsteller staat daarbij centraal voor de opsteller, niet de andere leden van het systeem. Welk aspect ligt in de handen van de vraagsteller? Wat kan voor de vraagsteller meer balans brengen?

Vaak gaat het hele systeem hierop reageren in de tijd die volgt op de opstelling. Dat is logisch en begrijpelijk, maar het is niet de insteek van de opstelling.

Wat kun je van een individueel traject verwachten ?

Als je tot hier gelezen hebt, denk je misschien: dit is een hele boterham! En jawel, dat is het. Jaren geleden heb ik een aantal opstellingsdagen georganiseerd op die klassieke manier die ik hierbove beschrijf. Dat lag me niet. Ik wist niet goed waarom en besloot om verder individueel met de techniek te werken. Dat doe ik tot op vandaag met veel plezier en toewijding. Daarbij komt de vraagsteller met een vraag, om even een open deur in te trappen.

Op een bepaald moment in mijn eigen traject voelde ik dat ik niet noodzakelijk een vraag voor ogen moest hebben om baat te hebben bij een opstelling. Bewust stilstaan bij één van de wetmatigheden blijkt ook heel heilzaam. Op basis daarvan ontikkelde ik een eigen aanpak. Ik wil daarmee de kracht van inzichten uit systemische opstellingen op de voorgrond brengen, een veilige bedding creëren waarin we op ontdekking gaan en mensen vertrouwd maken met de techniek.

Ik doe dat door:

 • je uit te nodigen met de onderliggende wetten en dynamiek van systemen te experimenteren. We gaan daarbij niet in op een specifieke vraag, maar je merkt algauw dat je linken kunt leggen tussen wat je ervaart en je eigen leven – de kracht van inzichten kan zich zo in jouw beleving vertalen;
 • korte, eenvoudige systemische oefeningen nodigen je uit om te ervaren wat het doet om een situatie “op te stellen”, zodat je vertrouwd raakt met de techniek.

Voor elke van de vijf wetmatigheden een sessie

Ik nodig je uit om op een speelse manier te ervaren en te zien hoe elk van de vijf wetmatigheden werkt. Ik plan dan ook een reeks van vijf sessies, voor elke wetmatigheid één.

Zo maak je kennis met die wetmatigheden.

Ervaren hoe onbalans voelt

In coaching ervaar ik dat ik coachees veel gemakkelijker indirect naar hun kwaliteiten leidt, namelijk door hen te vragen naar hun irritaties. Ook met systemische opstellingen werkt dit: wetmatigheden uit systemische opstellingen kun je heel aanschouwelijk maken door ze te verstoren.

Zacht en gericht speel ik daarmee. We ervaren samen hoe onbalans voelt. We gaan na of dit gevoel herkenbaar voor ons is.

Dynamiek

Even zacht en gericht breng ik dynamiek in de onbalans. We veranderen iets aan de situatie, waardoor het systeem in beweging komt. Ook hier staan we stil bij wat die dynamiek brengt, of een dynamiek ons bekend of onbekend voorkomt, hoe die voelt.

Ervaren hoe balans voelt

Het oefengedeelte sluiten we altijd af met balans in de wetmatigheid van de sessie. Opnieuw staan we stil bij wat dit oproept, of we het herkennen.

Is de ontdekking van de vijf wetmatigheden iets voor jou ?

Als je tot hier gelezen hebt, dan is de kans best wel groot dat op ontdekking gaan in de wereld van de vijf wetmatigheden iets voor jou is. Als je nieuwsgierig bent naar wat het voor jou kan betekenen of wat het met je doet, dan heet ik je graag welkom.

Misschien heb je al familie-opstellingen bijgewoond of zelfs een vraag opgesteld. Ook dan ben je uiteraard welkom. Weet dan wel dat deze ervaring toch weer anders zal zijn.

Als je op deze pagina terechtkwam omdat je met een prangende vraag zit die je wil opstellen, dan stel ik voor dat je eerst en vooral contact met mij opneemt. We bekijken dan samen of ik iets voor jou kan betekenen en hoe precies.

Je ervaart uitdagingen in relaties

Als je het gevoel hebt dat jouw relaties en systemen helemaal in balans zijn, zullen de sessies misschien niet zoveel indruk op je maken.

Zodra je in één of andere context één of andere relationele uitdaging ervaart, kunnen ze een onvermoede verandering teweegbrengen.

Met je hoofd alleen los je het niet op

Systemische opstellingen verbinden het hoofd, het hart en het lichaam. Daarom werken ze anders dan benaderingen die puur een beroep doen op één van de drie. Als je dus voor jezelf al gemerkt hebt dat je niet alles oplost met je hoofd alleen, of met een fysieke of emotionele benadering alleen, dan kan deze techniek iets voor jou zijn.

Een zachte, diepwerkende benadering spreekt je aan

Deemoed en respect zijn de kernwoorden van mijn attitude. Zachte kracht is mijn werktuig. Dat is zo in mijn workshops, in mijn coaching en bij reflexzonebehandelingen. Als je op zoek bent naar zachte kracht, zou mijn aanpak van systemische opstellingen wel eens iets voor jou kunnen zijn.

Wat doe ik als opsteller ?

De speelruimte creëren

Door een aantal kleine ingrepen zorg ik ervoor dat de ruimte waarin we elkaar ontmoeten klaar is voor de systemische ontdekkingsreis langsheen de vijf wetmatigheden. Ik nodig je uit om helemaal te landen in het moment.

Voor veiligheid zorgen

Wat zich in de sessies toont, blijft in de sessies. Het spreekt voor zich dat ik een strikte deontolgie respecteer. Volg je andere therapieën naast de systemeische sessies, dan weet ik dat graag. Weet dat mijn aanpak geenszins therapeutisch is, maar uitgesproken coachend. Ik biedt niet de ondersteuning van bijvoorbeeld een traumatherapeut.

Je uitdagen

Af en toe nodig ik je uit om je comfortzone te verlaten.

De speelruimte opruimen

Op het einde van de sessie sluiten we bewust af, zodat je niet met een energielek naar huis gaat. Veelal ga je lichter, helderder buiten dan je binnekwam. Dat is mijn betrachting.

Praktisch

Je engageert je voor een reeks van vijf sessies, telkens één voor elk van de vijf wetmatigheden. Je betaalt dan per sessie 50 euro, in plaats van mijn normale tarief van 70 euro. We bekijken onze agenda’s samen en leggen telkens een volgende afspraak vast.

Wil je de reeks rond de vijf wetmatigheden zelf organiseren?

Heb je minstens vier geïnteresseerden en de plaats om de reeks in workshopvorm bij jou thuis of in je organisatie te laten doorgaan? Neem dan contact met me op om de modaliteiten en data te bespreken.

Folder

Wil je deze reeks graag voorstellen aan iemand die je kent? Download dan de pdf-folder met nuttige links:

Heb je een vraag? Hoor je gewoon graag even mijn stem voor je inschrijft? Dat kan! Graag vraag ik je om mij een mailtje te sturen met enkele momenten waarop ik je telefonisch kan bereiken.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Up ↑