Systemische opstellingen – workshops in kleine groep

Geregeld organiseer ik avonden systemische opstellingen voor groepen van maximum zes deelnemers. Daarbij hanteer ik een eigen aanpak van opstellingsavonden, waarmee ik de kracht van inzichten uit systemische opstellingen op de voorgrond breng, een veilige bedding creër waarin we samen op ontdekking gaan en mensen vertrouwd maak met de techniek.

Lees in deze blogpost achtergrondinformatie over de techniek, wat de workshops inhouden, of het iets voor jou is en hoe ik dit benader. Praktische informatie vind je helemaal onderaan.

Wat zijn systemische opstellingen ?

De techniek die aan bod komt in deze workshops noem ik “systemische opstellingen”. Ze is beter bekend onder de naam familie-opstellingen, waar ze haar oorpsrong vindt. Je leest hier wat achtergrond over de grondlegger van de techniek, Bert Hellinger.

Familie-opstellingen

Oorspronkelijk werd de techniek ontworpen om naar familiesystemen te kijken. Je kunt bijvoorbeeld een beeld krijgen van je gezin van oorsprong (waarin je geboren werd/opgroeide), maar ook van je ruimere familie, voorgaande generaties of van je huidige gezin.

Bij een klassieke familie-opstelling doorloop je een aantal stappen:

 • De vraagsteller en opsteller bespreken de vraag of het thema waar de vraagsteller naar wil kijken of rond wil werken;
 • Beide komen tot een ‘contract’ over wie/welke elementen er zullen worden opgesteld (bv. alle leden van je gezin van oorsprong, je team op het werk, jij en je baas, of ook zelfliefde, de innerlijke criticus, het innerlijke kind…);
 • De vraagsteller kiest deelnemers aan de workshop voor elk van die personen /elementen: let wel, je vraagt of iemand x wil representeren. Elke deelnemer voelt voor zichzelf of dat ok is en heeft de mogelijkheid om het niet te doen;
 • De representanten verzamelen aan de rand van de ruimte;
 • De vraagsteller geeft ze dan elk een plek in de ruimte: h/zij gaat achter de representant staan, legt zijn/haar handen op de rugzijde van de schouders van de representant en stapt intuïtief naar de plek waar z/hij die wil opstellen;
 • Vraagsteller en opsteller observeren samen het beeld dat zo is ontstaan = het tableau vivant;
 • Vervolgens interviewt de opsteller elke representant. De opsteller benoemt hen daarbij als de persoon of het element die h/zij representeert (hoe is het met Jan, wat voelt Sofie, hoe is het met de zelfliefde…);
 • De opsteller kan de representanten uitnodigen om te bewegen, een bijkomende persoon of element inbrengen, enz. H/zij checkt geregeld bij de vraagsteller hoe die de opstelling ervaart;
 • Mogelijks stelt op een bepaald moment de opsteller voor aan de vraagsteller om zijn eigen plek in de opstelling in te nemen: nadat h/zij het tableau van buitenaf heeft geobserveerd, kan hij het nu van binnenuit ervaren;
 • De opsteller spreekt het einde van de opstelling uit: alle representanten stappen bewust uit de persoon/het element dat ze representeerden. De vraagsteller bedankt elk van hen;
 • Korte nabespreking tussen opsteller en vraagsteller.

De rol en de energie van de opsteller zijn cruciaal. Net zoals bij elk ander zorgberoep, kun je met de ene opsteller overweg en ligt de andere je totaal niet. Tegelijk is opstellingswerk fundamenteel gebaseerd op vijf wetmatigheden, die elke opsteller kent en leert herkennen en erkennen.

De vijf wetmatigheden

 • Ieder heeft een eigen plek in het systeem;
 • Een systeem heeft een rangorde;
 • Geven en nemen willen in het systeem in evenwicht zijn;
 • Elk systeem streeft naar behoud van energie;
 • Door het systeem loopt een onderstroom van liefde.

De kans is groot dat je weinig uitleg nodig hebt hierbij, omdat het zulke fundamentele concepten zijn. In klassieke familie-opstellingen worden die wetmatigheden soms benoemd, heel vaak ook niet.

Dynamiek

Systemen functioneren dus volgens de hogergenoemde wetmatigheden. Ze zijn evenwel niet statisch, maar dynamisch: een familie breidt uit, een familielid overlijdt, een vriendengroep groeit, een organisatie krimpt …

Bij elk evenement ontstaat er een dynamiek in het systeem. De vorige balans is niet meer, een nieuwe balans wordt gezocht.

Rond Families… en alle andere systemen

Zoals gezegd, kun je rond elk type systeem werken met (familie-)opstellingen. De vraagsteller staat daarbij centraal voor de opsteller, niet de andere leden van het systeem. Welk aspect ligt in de handen van de vraagsteller? Wat kan voor de vraagsteller meer balans brengen?

Vaak gaat het hele systeem hierop reageren in de tijd die volgt op de opstelling. Dat is logisch en begrijpelijk, maar het is niet de insteek van de opstelling.

Wat kun je van deze workshops verwachten ?

Als je tot hier gelezen hebt, denk je misschien: dit is een hele boterham! En jawel, dat is het. Jaren geleden heb ik een aantal opstellingsdagen georganiseerd op die klassieke manier die ik hierbove beschrijf. Dat lag me niet. Ik wist niet goed waarom en besloot om verder individueel met de techniek te werken. Dat doe ik tot op vandaag met veel plezier en toewijding.

Intussen heb ik voor mezelf een eigen aanpak van opstellingsavonden ontwikkeld. Ik wil daarmee de kracht van inzichten uit systemische opstellingen op de voorgrond brengen, een veilige bedding creëren waarin we samen op ontdekking gaan en mensen vertrouwd maken met de techniek.

Ik doe dat door:

 • elke deelnemer uit te nodigen met de onderliggende wetten en dynamiek van systemen te experimenteren. We gaan daarbij niet in op een specifieke vraag, maar je merkt algauw dat je linken kunt leggen tussen wat je in de workshop ervaart en je eigen leven – de kracht van inzichten kan zich zo in ieders beleving vertalen;
 • voor elke deelnemer is de ontdekking van (mijn aanpak van) systemische opstellingen “nieuw”, waardoor we hetzelfde startpunt hebben in een workshop en dus samen ontdekken;
 • korte, eenvoudige systemische oefeningen nodigen je uit om te ervaren wat het doet om een situatie “op te stellen”, zodat je vertrouwd raakt met de techniek.

Voor elke wetmatigheid een workshop

Ik nodig je uit om op een speelse manier te ervaren en te zien hoe elk van de vijf wetmatigheden werkt. Ik plan dan ook een reeks van vijf workshops, voor elke wetmatigheid één.

Zo maak je kennis met die wetmatigheden. Je hebt meteen ook de kans om te ervaren hoe natuurlijk het is om de rol van representant op jou te nemen.

Ervaren hoe onbalans voelt

In coaching ervaar ik dat ik coachees veel gemakkelijker indirect naar hun kwaliteiten leidt, namelijk door hen te vragen naar hun irritaties. Ook met systemische opstellingen werkt dit: wetmatigheden uit systemische opstellingen kun je heel aanschouwelijk maken door ze te verstoren.

Zacht en gericht speel ik daarmee. We ervaren samen hoe onbalans voelt. We gaan na of dit gevoel herkenbaar voor ons is.

Dynamiek

Even zacht en gericht breng ik dynamiek in de onbalans. We veranderen iets aan de situatie, waardoor het systeem in beweging komt. Ook hier staan we stil bij wat die dynamiek brengt, of een dynamiek ons bekend of onbekend voorkomt, hoe die voelt.

Ervaren hoe balans voelt

Het oefengedeelte sluiten we altijd af met balans in de wetmatigheid van de avond. Opnieuw staan we stil bij wat dit oproept, of we het herkennen.

Is het iets voor jou ?

Als je tot hier gelezen hebt, dan is de kans best wel groot dat het iets voor jou is. Als je nieuwsgierig bent naar wat het voor jou kan betekenen of wat het met je doet, dan heet ik je graag welkom.

Misschien heb je al familie-opstellingen bijgewoond of zelfs een vraag opgesteld. Ook dan ben je uiteraard welkom. Weet dan wel dat deze ervaring toch weer anders zal zijn.

Als je op deze pagina terechtkwam omdat je met een prangende vraag zit die je wil opstellen, dan stel ik voor dat je eerst en vooral contact met mij opneemt. We bekijken dan samen of ik iets voor jou kan betekenen en hoe precies.

Kleine groep

De workshops organiseer ik voor een groepje van maximum acht mensen. Ik nodig je graag uit om voor jezelf te voelen of die specifieke setting jou aanspreekt.

Je ervaart uitdagingen in relaties

Als je het gevoel hebt dat jouw relaties en systemen helemaal in balans zijn, zullen de workshops misschien niet zoveel indruk op je maken.

Zodra je in één of andere context één of andere relationele uitdaging ervaart, kunnen ze een onvermoede verandering teweegbrengen.

Met je hoofd alleen los je het niet op

Systemische opstellingen verbinden het hoofd, het hart en het lichaam. Daarom werken ze anders dan benaderingen die puur een beroep doen op één van de drie. Als je dus voor jezelf al gemerkt hebt dat je niet alles oplost met je hoofd alleen, of met een fysieke of emotionele benadering alleen, dan kan deze techniek iets voor jou zijn.

Een zachte, diepwerkende benadering spreekt je aan

Deemoed en respect zijn de kernwoorden van mijn attitude. Zachte kracht is mijn werktuig. Dat is zo in mijn workshops, in mijn coaching en bij reflexzonebehandelingen. Als je op zoek bent naar zachte kracht, zou mijn aanpak van systemische opstellingen wel eens iets voor jou kunnen zijn.

Wat doe ik als opsteller ?

De speelruimte creëren

Door een aantal kleine ingrepen zorg ik ervoor dat de ruimte waarin we elkaar ontmoeten klaar is voor de systemische ontdekkingsreis. Ik nodig iedereen uit om helemaal te landen in het moment, zodat we er kunnen zijn voor onszelf en voor elkaar.

Voor veiligheid zorgen

Een paar duidelijke afspraken bij het begin van de workshop zorgen voor een bedding van veiligheid, die ik de hele avond blijf bewaken.

Je uitdagen

Af en toe nodig ik je uit om je comfortzone te verlaten.

De speelruimte opruimen

Op het einde van de workshop sluiten we bewust af, zodat niemand met een energielek naar huis gaat. Veelal ga je lichter, helderder buiten dan je binnekwam. Dat is mijn betrachting.

Praktisch

Je schrijft in per reeks van vijf workshops (€ 250). Wanneer zo’n reeks plaatsvindt, met de data, uren en het adres, vind je hieronder.

Lente 2023: vijf woensdagavonden van 19 tot 22 u

Braavo, Tolpoortstraat 21, 9800 Deinze

 • 3, 17 en 31 mei;
 • 14 en 28 juni.

Deze reeks is gestart, je kan niet meer inschrijven.

Wil je dat ik je persoonlijk informeer over de komende data? Stuur mij dan gerust een mailtje.

Wil je de reeks zelf organiseren?

Heb je minstens vier geïnteresseerden en de plaats om de workshop bij jou thuis te laten doorgaan? In jouw organisatie? Neem dan contact met me op om de modaliteiten en data te bespreken.

Folder

Wil je deze reeks graag voorstellen aan iemand die je kent? Download dan de pdf-folder met nuttige links:

Heb je een vraag? Hoor je gewoon graag even mijn stem voor je inschrijft? Dat kan! Graag vraag ik je om mij een mailtje te sturen met enkele momenten waarop ik je telefonisch kan bereiken.

One thought on “Systemische opstellingen – workshops in kleine groep

Add yours

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Up ↑